algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de algemene voorwaarden hier onder uiteengezet. Door gebruik te maken van helloguave.com ("deze website"') gaat u akkoord met de ondergenoemde voorwaarden en de bepalingen van ons privacy beleid. Guave behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze website te wijzigen of aan te vullen, inclusief de gebruiksvoorwaarden.

Bestellingen

Uw bon van een elektronische of andere vorm van bevestiging betekent niet dat wij uw bestelling aanvaarden, en vormt evenmin een bevestiging van ons aanbod om te verkopen. Guave behoudt zich het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren. Bij annulering van een bestelling zullen we alle redelijke pogingen doen om contact met u op te nemen met behulp van de verstrekte gegevens. Alle ontvangen gelden worden terugbetaald met behulp van de ontvangen methode.

Aansprakelijkheid

Guave is niet aansprakelijk, tot het maximale bedrag dat door de wet aan u of iemand anders is toegestaan, ​​voor enig verlies van inkomsten, winst, contracten, goodwill of financieel verlies of schade zonder beperking geleden als gevolg van nalatigheid of anderszins ontstaan ​​in verband met het gebruik van deze website of de producten die erop worden verkocht.

Bezorging

De bezorgingstijd vermeld op deze website zijn slechts schattingen. Guave is The delivery times provided by this website are estimates only. Guave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor late leveringen of verlies of schade met betrekking tot late leveringen.

Prijzen

Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle prijzen zijn in Euro's. BTW inbegrepen (indien van toepassing).

Retour 

Alle kledingstukken kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst voor een volledige restitutie. Verzendkosten worden door Guave betaald in het geval van een productiefout, maar voor eventuele aanpassingen worden verzendkosten in rekening gebracht aan de klant. Alle kledingstukken moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking. 

Auteursrecht en handelsmerk

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Guave. Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen die op deze site verschijnen, inclusief de tekst, het ontwerp van de site, logo's, afbeeldingen, pictogrammen en afbeeldingen, evenals de selectie, samenstelling en opstelling daarvan, het exclusieve eigendom van Guave.

U mag de inhoud van deze site alleen gebruiken om te winkelen op deze site of om een ​​bestelling te plaatsen op deze site en voor geen ander doel. Materialen van deze site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Guave.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.